Kritéria

Rozvoj výroby

Od dodavatelů WETRA-XT se požaduje, aby doložili následující kroky v rámci výrobního cyklu a měli tuto dokumentaci pro Wetra-XT na vyžádání k dispozici.

Revize plánu

Potvrzení od akreditované třetí strany nebo od akreditované laboratoře, že výrobek splňuje všechny příslušné federální, státní a místní zákony, vedle všech Wetra-XT požadavků na výkonnost a funkčnost.

Systém hodnocení kvality

Dokumentace auditu o pravidelných namátkových kontrolách výrobního procesu, které prováděla akreditovaná třetí strana nebo akreditovaná laboratoř. Audity by měly potvrzovat splnění všech příslušných federálních, státních a místních zákonů, vedle všech Wetra-XT požadavků na výkonnost a funkčnost. Tyto systémy zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Řízení dodávek a kontroly
 • Řízení procesu
 • Kalibrace a údržba strojů a testovacího příslušenství
 • Organizační struktura
 • Správa dokumentace
 • Nápravná akce procesu
 • Neustálé zlepšování činnosti 


Kontrola výrobních procesů

Ověření, že továrna, ve které se výrobek vyrábí má dostatečnou kapacitu a kvalitu řízení. Body pro ověření zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Dodávané komponenty a inspekce
 • Dozor zpracování kvality
 • Kontrola a přezkoušení
 • Analýza kapacity


Řízení změn

 • Dokumentace všech procesů schvalování (vnitřní a vnější schválení) pro úpravy na výrobku, které mají vliv na:
 • Estetiku
 • Bezpečnost
 • Změny materiálu
 • Obal
 • Výkon
 • Grafiku / kopírování textu (balení)
 • Náhradní komponenty


Dodavatelé jsou také povinni poskytnout k dispozici na vyžádání Wetra-XT informace o továrně. Tyto informace mohou být požadovány, pokud existují otázky na kvalitu či porušení nařízení vlády. Pokud jsou požadovány informace o továrně je dodavatel povinen předložit všechny informace vztahující se k závodu, včetně, ale nikoli pouze informace odkazované výše.