Etické normy

Wetra-XT group, její přidružené společnosti, divize a dceřiné společnosti usilují o to, aby vedly podnik zodpovědně. Rozšířili jsme naše obchodní aktivity do zahraničí a práci s dodavateli v celosvětovém měřítku k uspokojení zákaznických potřeb. Je důležité, abychom zachovali naše kolektivní závazky v oblasti lidských práv na pracovišti, stejně jako bezpečného pracovního prostředí.

Wetra-XT group očekává, že všichni dodavatelé budou dodržovat všechny platné místní zákony, pravidla a předpisy v oblasti výroby a distribuce zboží, jakož i služeb poskytovaných pro Wetra-XT group a její pobočky. Všichni dodavatelé jsou vyzýváni k tomu, aby respektovali pravidla Wetra-XT group.

 

Všichni dodavatelé musí být schopni prokázat splnění těchto požadavků na žádost Wetra-XT group. Wetra-XT group bude provádět roční audity na továrny vyrábějící značkové, licencované nebo exklusivní výrobky se společností Social and Environmental Responsibility (SER).

 

U všech ostatních dodavatelů zboží pro Wetra-XT group zhodnotí SER nebo program kolektivní odpovědnosti a zda se vše shoduje s procesy uvedenými výše.

Pokud nemáte program SER nebo program kolektivní odpovědnosti bude Wetra-XT group spolupracovat s dodavateli, aby zajistila, že budou v souladu s interními předpisy.

Wetra-XT group si vyhrazuje právo na dodavatele, audit operací, jež se podílejí na výrobě, distribuci zboží nebo služeb poskytovaných Wetra-XT group.

Wetra-XT group očekává, že jakékoli změny dodavatele společnosti / závodu nebo výrobní lokality budou sděleny písemně Wetra-XT group.